ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง