ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๓,๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง