ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมสังเกตการณ์ส่งมอบรถขุดตีนตะขาบ ของกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี