ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมสังเกตการณ์ส่งมอบรถขุดตีนตะขาบ และรถแทรกเตอร์พร้อมเทลเลอร์ ของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลมะขาม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี