ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสมัคร “เกษตรกรสำนึก รักบ้านเกิด ประจำปี 2564”

ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรสำนึก รักบ้านเกิด ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน

โดยสามารถจัดส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ภายใน 31 ส.ค. 64 หรือให้สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ภายใน 16 ส.ค. 64

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น