งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ให้เกียรติมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ดินปลูก ฟ้าทะลายโจร กล้าไม้พะยูง กล้าไม้กฤษณา กล้าไม้ยางนา ต้นทุเรียน และเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 34 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี