ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย! ช่วยเกษตรกร” ถึง 31 ตุลาคม 64

ประชาสัมพันธ์โครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย! ช่วยเกษตรกร” โดยการจำหน่ายแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. สำหรับจังหวัดจันทบุรี

** หมายเหตุ **

  1. ขั้นต่ำ 600 กระสอบ/เที่บว หรือ 30,000 กก./เที่ยว
  2. 1 จุดรับ แบะ 1 จุดส่ง ในกรณีที่ส่ง 2 จุด ภายในรัศมีำม่เกิน 15 กม.
  3. ไม่รวมค่าแรงงานขึ้น ลง
  4. กรณีขนส่งต่ำกว่าที่กำหนดสามารถติดต่อสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย คุณ ธนพล โทร: 094 959 7899

ราคา

  • 13-13-21 เรือใบไข่มุก ราคา 910 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,500 ตัน
  • 14-14-21 เรือใบไข่มุก ราคา 930 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,490 ตัน
  • 15-15-15 เรือใบไข่มุก ราคา 835 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,201.75 ตัน
    ค่าขนส่ง 22.15 บาท/กระสอบ/เที่ยว

ลายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PscnGWdRdNsO49sgTRGU4hmelYGn63a1?usp=sharing