เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายในแปลงทุเรียนของเกษตรกร

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในแปลงทุเรียนของเกษตรกรที่โดนเชื้อราไฟทอปธอร่า และให้คำปรึกษาในการป้องกันและกำจัดเชื้อราไฟทอปธอร่า ณ บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี