ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมบริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง