ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง