เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม

ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม หมู่ 1 ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จันทบุรี 22150

โทรศัพท์ : 039-389-006